A személyre szabott tanulást támogató tanári kompetenciák
2018-04-17
A személyre szabott tanulást biztosító tanítási stratégiák
2018-04-17
Minden elem

A tanulás tanítása

Vezetők: Mező Ferenc egyetemi docens, dékán, az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karáról Egerből, és Mohnyánszky Csilla igazgató, a Buzitai  Alapiskolából

Kedves kolléganők, kollégák,

Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a 4. szekció titkára lehettem. A szekció témája: A TANULÁS TANÍTÁSA,  vezetője pedig a remek humorú és nagy tudású MEZŐ FERENC egyetemi docens, az Eszterházy Károly Egyetem dékánja Egerből.

Az érdekes és mindig aktuális téma- a” tanulás módszertana”  60 embert vonzott be ebbe a csoportba, amitől én egy kicsit megijedtem. Nem úgy Mező Ferenc, aki rögtön egy ebéd utáni felvezető játékkal indította a szekció munkáját, s párokba, majd négyes csoportokba szervezte a vidám, s felszabadult tanulni vágyó csoportot. Tehát a motiváció, amely minden tanulás alapja megfelelő volt, s én is azon kaptam magam, hogy elfelejtettem titkári feladatomat, s valamelyik csapat tagjaként szerettem volna hasznossá tenni magam.

Az IPOO /ipó/ modell magyarázata következett, vagyis a tanulás módszertana az IPOO modell alapján. A rövidítést alkotó 4 betű pedig nem más, mint az:

I- INPUT- információ bemenet- vagyis információ átadás

P- PROCESS- feldolgozás

O- OUTPUT- kimenet- beszéd, írás, rajz vagy gyakorlat formájában

s a negyedik betű a következő O- ORGANIZÁCIÓ- vagyis szervezés- a tanulás szervezése.

 

Ezután az első három fázisban felmerülő esetleges problémákra mutatott rá vezetőnk, amely átláthatóvá tette ezt az összetett problémát.

Az első fázisban, vagyis az információ bemenetnél felmerülő problémák– a nem megfelelő témaválasztás, nem megfelelő információforrás használata

A második fázisban, vagyis a feldolgozás alatt felmerülő problémák– értő tanulás- gondot okoz megtalálni a tananyag lényegét, memorizálás- különféle emlékezési technikák bevetése

A kimenet alatti, vagyis a harmadik fázisnál jelentkező problémák

– szóbeli problémák- felelés, szókincshiány, prezentációs készség hiánya

– írásbeli problémák

– viselkedési problémák- vagy esetleg a gyakorlatban nem tudja bemutatni a megtanultakat

S végül a negyedik fázis- vagyis a tanulás szervezése– hely és idő függvénye- a min- max. elv, vagyis minimális idő alatt, minimális befektetéssel, maximális tudás, maximális teljesítmény.

Egy ilyen átlátható szakmai bevezető után rengeteg gyakorlati példa következett.

A tanulási stílusok : produktív, reproduktív, deficites vagy inproduktív tanulás bemutatása –

Mező Ferenc diákká változott színészi alakításában- a jobb szemléltetés kedvéért, s a figyelem fenntartása érdekében egyaránt.

Sajnos ennél a résznél a szekció tagjai elismerték, hogy diákjaik többsége a reproduktív tanulási stílus híve, melynek óriási hátránya, hogy a diák nem látja az összefüggéseket, nem tud választ adni a gondolkodtató kérdésekre, s nem tud gyakorlatias tudást szerezni.

Érdekes volt a felismerés, hogy a tanulás módszertanának elsajátításával az egészséges diákok 100 %-ánál el tudjuk érni a produktív tanulást! Tehát szükséges, hogy foglalkozzunk vele. Ha nem szeretnénk, hogy az alsós tanító néni az óvodát, a felsős az alsós tanító nénit, majd a középiskola az alapiskolát hibáztatná a probléma megléte miatt.

Melyik az a kor, amikortól ezt a tanuló képes befogadni, mikor érdemes a tanulás módszertanát bevezetni az iskolában?- A szakemberek azt mondják, hogy 11 éves kortól.

S hogyan kell ezt elkezdeni? – mindenképpel a teljes tantestülettel. Nagyon jó 30 órás képzések léteznek, melyek keretén belül a pedagógus különféle nagyon jól használható tanulási módszert megismerhet. Ezt követően nagyon hasznos, ha a szülőket is be tudjuk vonni, vagyis megnyerjük őket a közös cél érdekében, valamint elkezdjük a gyerekekkel való rendszeres és következetes munkát.

Fontos elv, hogy ne kényszerítsünk rá a gyerekekre egyetlen tanulási módszert sem! Kínáljuk fel nekik a módszereket, ismertessük meg velük, s hagyjuk, hogy ők válasszanak!

Precht, a német filozófus azt mondja, hogy

“Az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm összekapcsolása. Az öröm nélküli tanulás kimerít, a tanulás nélküli öröm pedig rendkívül unalmas.”

 

Mohňanský Csilla, igazgató, Buzitai  Alapiskola

Rozsnyó, 2018.4.8.