KM – 5 – Stressz-és kiégés
2017-05-22
KM – 7 – Mesepedagógia alapjai – népmesekincstár
2017-05-22
Minden elem

KM – 6 – Kisgyermekek mozgásfejlesztése „Örömteli gyermekévek”

„ Örömteli gyermekévek”

Kisgyermekek mozgásfejlesztése

A szekció célja:

Fontosnak tartjuk, hogy azok a szakemberek, akik a gondjaikra bízott gyermekek alapellátását végzik,szintjüknek megfelelő elméleti alapokra építve a lehető legtöbb gyakorlati útmutatót kaphassák arra vonatkozólag, miként lehet munkájukba még eredményesebben beépíteni a testnevelés,mozgásterápia, fejlesztő pedagógia, gyógytestnevelés módszereit és gyakorlatát. Így azok tudnak értő módon segítséget nyújtani a gyermekeknek, akik velük otthonukon kívül a legtöbbet foglalkoznak és a legtöbb időt töltik.

Továbbképzésünket a bölcsődei gondozók és a 3-10 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusok részére ajánljuk. Szeretettel várjuk azokat a testnevelő tanárokat és szabadidő szervezőket is, akik ezzel a korosztállyal foglalkoznak.

A szekció programjának tartalma:

Minden szülő arra vágyik, hogy gyermekéből boldog, sikeres felnőtt váljék. Testi és lelki egészség nélkül azonban a siker mit sem ér .

Van ennek valami titka? A mozgás, a játék a gyermek lételeme, legfejlesztőbb élettevékenysége, amely kihat fejlődésük minden területére. A mozgáson keresztül fedezik fel és ismerik meg a világot és önmagukat.

Ezt a felfedező tevékenységet fontos, hogy minden életkori szakaszban biztosítsuk a gyermeknek akár az otthon melegében, akár a bölcsőde és az óvoda közegében, s annak sincsen akadálya, hogy az örömteli gyermekévek az iskoláskorban is folytatódjanak.

 

Reményeink szerint a kollégák ötleteket kapnak arra vonatkozólag is, hogy miként lehet munkájukhoz olcsó, könnyen beszerezhető eszközöket is (szalagok, lufik, vattapamacsok, szappanbuborék-fújó stb.) felhasználni. Az összeállított program kiemelt módon épít a hallgatók önállóságára, kreativitására. Nagy hangsúlyt helyez a játékokra, a fejlesztő játékokra, ezek tudatos megtervezésére, balesetmentes levezetésére, az eltérő képességű, lemaradó és a lassabban fejlődő gyermekek fejlesztésére, a vegyes korcsoporttal való foglalkozások lebonyolítására. Útmutatót adunk a kollégáknak, s arra biztatjuk őket, hogy megszerzett tudásukat nehezített környezeti és személyi feltételek mellett is valósítsák meg.

 

 

Előadó-gyakorlatvezető:

Pektor Gabriella tanító-gyógytestnevelő, sportrekreáció edző, rehabilitációs programvezető, az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány ,Budapest

www.pek-torna.fw.hu  és www.dgy.hu

A programon való részvételhez kényelmes, mozgásra alkalmas öltözék szükséges.

Időtartam: 30 óra

Célcsoport:

Bölcsődei gondozók, óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, tanítók, logopédusok, gyógypedagógusok, szabadidő szervezők

 

               Örömteli gyermekévek részletes program javaslat

Hétfő:

Du. Első blokk ( 2 X45 perces óra egyben) első rész

Program: Örömteli gyermekévek ( első rész)

Kinek a felelőssége a gyermekek mozgásfejlődése?

Mit tehet a szülő, a pedagógus és mit tehetnek ők közösen a gyermekek testi és lelki egészsége érdekében?

Módszer-munkaforma: P.P-os prezentáció gyakorlattal egybekötve

           Elmélet és gyakorlat ( előadóteremben)

           Eszközigény: Projektor, asztalok-székek ( az asztaloknál tevékenykedni fogunk),

a többi eszközt én biztosítom

Du-n Második blokk Örömteli gyermekévek-örömtelibb iskolás évek ( második rész)

Tanulj meg bánni a saját testeddel!

 – fejlesztő játékok, fejlesztő feladatok,eszközök otthon, az óvodai csoportszobában jó  esetben a tornateremben vagy a tornaszobában

– természetes mozgások

– finommotoros feladatok

– emlékezet, figyelem, ritmus, mozgáskoordináció stb. fejlesztése a Pek-torna mozgásfejlesztő módszerrel ( www.pek-torna.fw.hu)

Módszer-munkaforma: Gyakorlat ( nem szükséges tornaterem, de egy nagyobb helyre mindenképpen szükség van, ahol az asztalokat el tudjuk húzni és a jelentkezői létszámnak megfelelő szabad mozgásra alkalmas helyet tudunk biztosítani).

Eszközigény: Biztosítom az eszközöket

(Az elméleti előadáshoz az emlékeztető résztvevői segédanyagot nyomtatásra átküldöm).

Gyakorlati rész (kényelmes , mozgásra alkalmas ruházat és cipő szükséges).

Kedd:

8.30-10-ig

A motoros képességek fejlesztése ( kondicionális, koordinációs képességek , hajlékonyság) a 3-10 éves korosztályú gyermekeknél

Módszer-munkaforma: P.P-os prezentáció

           Elmélet: A motoros képességek fejlesztése…

10.30-12.00-ig

A motoros képességek fejlesztése….a gyakorlatban

–  természetes mozgásokkal

– tartásjavító gyakorlatokkal eszköz nélkül ,saját testtel végezve

– tartásjavító gyakorlatokkal, hagyományos eszközökkel ( pad, zsámoly, bordásfal, gömbösbot,labda stb)

– tartásjavító játékokkal, fejlesztő feladatokkal a motoros képességek fejlesztése érdekében

Gyakorlat: tornateremben

Eszközigény: Tornateremben pad, zsámoly, karikák, labdák

13.30-15.00-ig

Izompólya, vagy kötőszöveti önmasszázs, fellazítás Pilates hengerrel

  • Mire jó és hogyan kell alkalmazni az eszközt?

Gyakorlat: tornateremben

Eszköz: 8 darabot tudok vinni ( foglalkozásszervezéssel megoldom, ha nincs több ilyen eszköz).

 

 

 

15.15-16.45-ig

A Magyar Gábor féle Mozgáskotta módszer gyakorlati alkalmazása és beépítése a gyermekek mozgásfejlesztésébe ( első rész)

Gyakorlat: Tornateremben ( amennyiben megoldható, elmélettel kezdenén , P. P-os prezentáció és másnap gyakorlattal folytatnánk a helyszíntől függően).

Eszközigény: Az eszközt én viszem, de szükség van hozzá egy hosszú kb. másfél méter széles és kb. 12 méter hosszú futószőnyegre.Amennyiben nincsen, viszem azt is.

Szerdai nap

8.30-10.00-ig

A Magyar Gábor féle Mozgáskotta módszer gyakorlati alkalmazása és beépítése a gyermekek mozgásfejlesztésébe ( második rész).

Elmélettel összekötött gyakorlat ( P. P-os prezentáció).

Eszközigény:Projektor és asztalok ( a gyakotlati részhez).

10.30-12.00-ig

Foglalkozástervezés-foglalkoztatási formák-differenciálás az óvodai testnevelés foglalkozásokon

Elmélet: P. P-os prezentáció és filmbejátszások, filmelemzések

Csütörtöki nap

8.30-10.00-ig

A labdagyakorlatok fejlesztő hatásai óvodás és kisiskolás korban

-ritmusérzék , tér- és helyzetérzékelés

-egyensúlyérzék

-alkalmazkodó képesség fejlesztése

– a labda mint játékszer a társas kapcsolatok egyik segédeszköze lehet.

Elmélet: képes-filmvetítéssel egybekötött prezentáció a labdagyakorlatok fejlesztő hatásáról

Gyakorlat: Az elméletre épülő labdagyakorlatok, labdajátékok a résztvevők közreműködésével

Eszközigény: Projektor és a résztvevők létszámának megfelelő gumilabdák

10.30-12.00-ig

A vesztibuláris rendszer fejlesztésének fontossága az óvodás és kisiskoláskorú gyermekeknél

  • Az instabil felületek élettani hatásai
  • Gyakorlatok DYN-air koronggal ( levegővel telt párna)
  • Stabiliti Trénerrel
  • Felfújt félgömbbel

13.30-15.00-ig

A társas kapcsolatokat fejlesztő játékok, feladatok óvodás és kisiskoláskorban

A társkapcsolatok fejlődésének legfőbb állomásai:

– együttlét

– együttmozgás

– összedolgozás

– együttműködés

Gyakorlat: Torneteremben lévő eszközök + én viszem a sajátjaimat ( kerékpárgumik és  más saját kezűleg gyártott eszközök).

15.15-16.45

Nagyné Dr. Kovács Ildikó-Pektor Gabriella Kisgyermekek mozgásfejlesztése című könyv bemutatása illetve azokból vett egyszerű feladatok , játékok

gyakorlati kipróbálása

Pénteki nap

8.30-10.00-ig

„ Lélegezz“

A légzésfejlesztés jelentősége az óvodás és kisiskoláskorú gyermekeknél

– légzőgyakorlatok játékok asztal mellett, csoportszobában, osztályteremben végezve

– légzőtorna a szabadban

10.30-12.00-ig

Terápiás lehetőségek a vízben ( filmvetítés)

– A viz, mint megnyugtató közeg

Elmélet, majd az elmúlt együtt töltött hét  tapsztalatainak, eredményeinek megbeszélése.

 

VIZSGA

A program befejezése: a lektor és a program résztvevői előtt.

Zárómunka:„Egészség és mozgás” témájú oktatási-nevelési tevékenység prezentálása. 6 diás PowerPoint.  

További információ:

  1. Magyar Gábor Mozgáskotta módszere
  2. Pektor Gabriella: Aki hallja, adja át…!

 

A Komáromi Módszertani Pedagógiai Központ által akkreditált továbbképzésekre a jelentkezési lap a következő linken érhető el 2017. június 12-20. között

Módszertani Központ – jelentkezés