KM – 6 – Kisgyermekek mozgásfejlesztése „Örömteli gyermekévek”
2017-05-22
KM – 8 – A Prezi mint hatékony módszertani forma az oktatásban
2017-05-22
Minden elem

KM – 7 – Mesepedagógia alapjai – népmesekincstár

 

NÉPMESEKINCSTÁR MESEPEDAGÓGIA ALAPTANFOLYAM

KOMÁROM

Időtartam: 30 óra

Célcsoport: óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok

Előadó-gyakorlatvezető:

Bajzáth Mária  mesepedagógus , a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely szakmai vezetője

www.mesepedagogia.hu

Képzés célja:

A Mesepedagógia képzés azt a célt kívánja szolgálni, hogy a pedagógusok (Óvónők, tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógusok, könyvtárosok) elsajátíthassák egy olyan pedagógiai tevékenység alapját, amely módszereiben és gyakorlatában eltér a hagyományos (klasszikus) iskolai módszerektől és gyakorlattól, ugyanakkor eredményei – pedagógiai hozadéka – nagyon gyorsan beépíthetők a mindennapokba.

Tartalma:

A résztvevők a komplex, elméleti- gyakorlati-és módszertani ismeretanyag elsajátítása után, a népmesét pedagógiai munkájuk szerves részévé tehetik, az érzelmi, értelmi és szociális kompetenciák fejlesztésével összefüggésben használni tudják a népmesékben rejlő lehetőségeket, valamint a kapcsolható mozgás-zene- játék-alkotás tevékenységeket. A képzés segítséget ad önálló módszertani ötletek megvalósításához is.

A népmese, és a hozzá kapcsolódó tevékenységek segítik az anyanyelvi kompetenciák (mint minden kulcskompetencia alapját képező kommunikációs készségek fejlődését, a figyelemösszpontosítást, az együttműködés képességét, az improvizációs képességet és kreativitást stb.), a hatékony önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák, a szociális és állampolgári kompetenciák, a kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciák, a multikulturális kompetenciák fejlesztését. Konkrét szakmai ismereteket kíván nyújtani azoknak a  pedagógusnak, akik módszertani kultúrájukban kívánnak megújulni, illetve segítséget nyújtani a nem szakrendszerű oktatás fejlesztési feladatainak ellátásához.

A gyakorlati tematikai egységek tartalma cselekvésközpontú, saját élményű, az elméleti órák interaktívak. A képzés során a résztvevők nagycsoportos, kiscsoportos, páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak.

Szükséges eszközök:

A képzés során sokat játszunk, mozgásos játékokat is, ezért kényelmes ruha-cipő,  valamint jegyzetfüzet, írószer is szükséges.

 

VIZSGA

A program befejezése: a lektor és a program résztvevői előtt.

Zárómunka: „Nyelv és kommunikáció” témájú oktatási-nevelési tevékenység prezentálása. 6 diás PowerPoint.    

 

További információ: Népmesekincstár Mesepedagógia Alaptanfolyam

 

A Komáromi Módszertani Pedagógiai Központ által akkreditált továbbképzésekre a jelentkezési lap a következő linken érhető el 2017. június 12-20. között

 

Módszertani Központ – jelentkezés