XXII. KPN – Szövegelő-játékos tevékenységek szövegekkel
2017-02-28
XXII. KPN – A digitális kor kihívásai és az iskola
2017-02-28
Minden elem

XXII. KPN – Hatékony iskolát mindenkinek – inkluzív nevelés a gyakorlatban

XXII. KOMÁROMI PEDAGÓGIAI NAPOK

Szakmai tréning:

 

Hatékony iskolát mindenkinek – inkluzív nevelés a gyakorlatban

a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program pedagógus-továbbképző programja alapján

 

Időpont : 2017. február 15.

Helyszín: Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza, Komárom

Csoportvezető: Lacza Aranka pedagógus, Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Szentpéter

Előadók:  Lányi Marietta programvezető, Szabó Éva tanító, a Gyermekek Háza, Budapest

 

2017. február 15-én a Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza adott otthont egy nagy érdeklődéssel várt szakmai képzésnek, melynek foglalkozásvezetői a budapesti Gyermekek Házából érkeztek. Az intézmény igazgatója, Kókayné Lányi Marietta programvezető és kolléganője, Szabó Éva tanító az inkluzív nevelés gyakorlati megvalósításával ismertette meg az érdeklődő pedagógusokat.

A  jelenlévők – alsó tagozatos és szakos tanárok vegyesen – nagy érdeklődéssel figyelték a módszerükről hatalmas lelkesedéssel beszélő magyarországi kollégáikat. Megtudták, hogy a Gyermekek Háza egy olyan oktatási intézmény, ahol a különböző képességű gyerekeket együtt nevelik és oktatják immár 25 éve. Az intézmény 1993-ban az országban elsőként valósította meg az integrált nevelést –  nevel és oktat értelmi sérüléssel vagy komoly fizikai sérüléssel élő gyermekeket ép társaikkal együtt.  Ez azonban csak úgy valósítható meg, ha a pedagógusok a gyermekek képességeihez alkalmazkodnak. Pedagógiai alapelveik: a személyközpontúság, az egyéni különbségek tisztelete, a tanulási folyamat értelmezése és a differenciált tanulásszervezés. Tanulási munkaformáik is a differenciáláshoz alkalmazkodnak. A kooperatív tanuláson alapuló módszer a legmegfelelőbb arra, hogy a gyerekek a csoportmunkák keretében megtanuljanak együtt gondolkodni, egymással együttműködni, s a munka folyamán kialakult kölcsönös bizalom adja meg a módszer igazi működőképességét.  Ezen kívül gyakori a differenciált rétegmunka, a projekttevékenység, s a többszintű tanulásszervezés keretében a kooperatív tanulás az egyéni és páros munkával is kiegészül.

A pedagógusok maguk is csoportokban dolgoztak a nap folyamán. A közös munka és együttgondolkodás folyamán  rengeteg  hasznos gyakorlatot elsajátítottak. Kiváló ötleteket kaptak arra, hogyan próbálhatják beépíteni megszerzett ismereteiket a mindennapi oktatásba a saját iskolájukban.

 

 

Lacza Aranka, pedagógus, Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Szentpéter