XXII. KPN – Te is tudod! – avagy hogyan előzzük meg a tanulási zavarokat?
2017-02-28
XXII. KPN – Hatékony iskolát mindenkinek – inkluzív nevelés a gyakorlatban
2017-02-28
Minden elem

XXII. KPN – Szövegelő-játékos tevékenységek szövegekkel

XXII. KOMÁROMI PEDAGÓGIAI NAPOK

Szakmai tréning:

 „Szövegelő – játékos tevékenységek szövegekkel“

Időpont : 2017. február 15.

Helyszín: Eötvös Utcai Alapiskola, Komárom

Csoportvezető: Banai Tóth Enikő igazgató, Dunamocs

Előadók:  Andóné Nagy Katalin tagiskola-vezető,  Ruzsa Ágnes tanító, Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium  Kincskereső Tagiskolája

 

Szakmai tréningre hívtuk kollégáinkat „Szövegelő – játékos tevékenységek szövegekkel“ címmel. A foglalkozásvezetők Andóné Nagy Katalin tagiskola-vezető és Ruzsa Ágnes tanító voltak, akik a budapesti Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső   Tagiskolájának pedagógusai.

Helyszín a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola volt, ahováalsó tagozatos pedagógusok, magyar nyelvet oktató pedagógusok és nyelvészek érkeztek.

Katalin és Ágnes munkásságáról azt tudni kell, hogy iskolájuknak már a szemléletmódja is különbözik az átlagos oktatási intézményektől. Tudni levő, hogy az iskolájuk előbb négy osztályos volt, majd nyolc év után 1996 őszétől vált hatosztályossá. Ennek szerkezeti változását a szülők és a tantestület ösztönözte. Az ismereteket sok játékkal feldolgozó, a népköltést alapanyagként beleszövő változatos, mozgalmas, színes mindennapi munkával igyekeznek a gyerekek személyiségét gazdagítani, a társas kapcsolatokat erősíteni.

A tantestület nagyon jól működik együtt: a problémák minél pontosabb felismeréséretörekednek, azoknak minél megfelelőbb megoldásait kutatják, kisebb vagy nagyobb csoportok dolgoznak az adott problémákon.

A gyerekek szeretik az iskolát,így a szülők az iskola mellett állnak és ez az inntézmény alapja. A tanító és a szülők közel kerülnek egymáshoz, így egyre pontosabban megoldás születik az adódó problémák kezelésére. Az iskola a tevékenységét olyan differenciált eljárásrendszerre építi, amelyben a pedagógiai magatartás a gyermek szükségleteihez igazodik.

A szerdai találkozás ismét nagyszerű lehetőség volt új szemszögből megközelíteni a szövegértés problémáját. Az előadók egymásra építve dolgoztak, egymás munkáját kiegészítve adták át  tapasztalataikat, ismereteiket.

A foglalkozás során olyan gyakorlatokkal ismerkedhettünk meg, melyek segítségével érdekessé és alaposabbá tehetjük a szövegfeldolgozást, a szövegértést. Hiszen napjaink hatalmas problémája az olvasáskészség alacsony fejlettségi szintje, a gyenge olvasástechnika. Ennek fejlesztése és sabilizálása a célunk –  nem csak olvasás és magyar nyelvtan órán!

Az előadók felhívták figyelmünket a sajátos igényű tanulóink felkarolására, hiszen az ő intézményük erőssége ezen gyermekek segítése, sikerélményhez juttatása, felzárkóztatása. Csak így tudjuk minden tanulóban erősíteni az önbizalmat, s ezáltal a tudásvágyat.

A szövegek tartalma, színvonala, nehézségi szintje mind más követelménnyel bír. Ezt figyelembe véve a mi feladatunk, hogy megfelelő módszerek alkalmazásával késztessük tanulóinkat az önálló aktív munkára.Ajánlott alkalmazni ötletes feladatokat, játékokat, technikákat – bártan kihasználva a tantárgyközi kapcsolatokat. Mindehhez segédanyagot is kaptunk a szakemberektől.

 

Banai Tóth Enikő igazgató, MTNY Alapiskola, Dunamocs